Elementy schodowe

Stopnie

Stopnie zbudowane są z długich, litych listew drewnianych o grubości 40-42mm. Klejonych między sobą klejem klasy D3. Wszystkie elementy płyty są poddawane procesowi profilowania i sortowane pod względem jakości. Indywidualny dobór listew przed wyklejeniem gwarantuje harmonijny i estetyczny rysunek oraz doskonały wygląd. Ewentualne sęki i ubytki są wypełniane kitem w kolorze naturalnym bądź ciemnobrązowym. Po wyklejeniu stopień jest szlifowany papierem o końcowej gradacji 120.

Woldrew | Schody drewniane

Dąb

Charakterystyka:

  • szerokość: 300 – 1200 mm
  • długość: 800 – 2400 mm
  • grubość: 19/26/40/42
  • szerokość lameli : 42 – 72

Sortowania

AB
Płyta o harmonijnym rysunku i dobranych kolorystycznie lamelach. Dopuszczalne są niewielkie sęki zdrowe i pojedyncze szpilkowe. Od strony lewej (spodniej) dopuszczalna jest biel oraz większe sęki i delikatne zakorki. Ewentualne ubytki uzupełnione są kitem w kolorze drewna.

Rustical
Płyta o wyrazistym, naturalnym rysunku drewna. Większe zróżnicowanie kolorystyczne. Dopuszczalne sęki zdrowe, czarne i pęknięte. Od strony prawej dopuszczalna sporadyczne krawędziowa biel. Od strony lewej (spodniej) biel może występować w większym natężeniu, dopuszaczalne są też większe sęki i zakorki. Ubytki uzupełnione są kitem w kolorze ciemnobrązowym.

Podstopnice

Podstopnice zbudowane są z długich, litych listew drewnianych, klejonych między sobą klejem klasy D3. Wszystkie elementy płyty są poddawane procesowi profilowania i sortowane pod względem jakości. Indywidualny dobór listew przed wyklejeniem gwarantuje harmonijny i estetyczny rysunek oraz doskonały wygląd. Ewentualne sęki i ubytki są wypełniane kitem w kolorze naturalnym bądź ciemnobrązowym. Po wyklejeniu element jest szlifowany papierem o końcowej gradacji 120.

Dąb

Charakterystyka:

  • szerokość: 320mm
  • długość: 1000/1100/1400mm
  • grubość: 19/26
  • szerokość lameli : 48 – 51

Sortowania

AB
Płyta o harmonijnym rysunku i dobranych kolorystycznie lamelach. Dopuszczalne są niewielkie sęki zdrowe i pojedyncze szpilkowe. Od strony lewej (spodniej) dopuszczalna jest biel oraz większe sęki i delikatne zakorki. Ewentualne ubytki uzupełnione są kitem w kolorze drewna.

Rustical
Płyta o wyrazistym, naturalnym rysunku drewna. Większe zróżnicowanie kolorystyczne. Dopuszczalne sęki zdrowe, czarne i pęknięte. Od strony prawej dopuszczalna sporadycznie krawędziowa biel. Od strony lewej (spodniej) biel może występować w większym natężeniu, dopuszaczalne są też większe sęki i zakorki. Ubytki uzupełnione są kitem w kolorze ciemnobrązowym.